Kvartalsvinnare Q2 / Quarterly winners Q2 2022

Postat av SeaSportal communications den 9. Aug 2022

SeaSportal's kvartalsvinnare Q2 

Nu har kvartal två passerat och vi fortsätter premiera nya deltagare som kommit igång bra under kvartalet samt lotta ut priser till trogna motionärer, som använder SeaSportal frekvent. Vår tanke är att ihärdighet ska löna sig. För Q2 får nedanstående vinnare ta emot en SeaSportal-t-shirt i funktionsmaterial. Samtliga har haft minst 10 aktiva dagar under kvartalet.

Snyggt jobbat och varmt välkomna till sjöfolkets egen motionsportal!

PREMIERAS
Nya deltagare - Top3 aktiva dagar

Novey Velez                58 dagar
Lovisa Ekstrand           55 dagar
André Haglund            48 dagar

UTLOTTNING
Nya deltagare >10 aktiva dagar

Charmaine Joyce Baron
Mimmi Backman

UTLOTTNING
Övriga deltagare >10 aktiva dagar

Hampus Nylin
Linda Öhrbom
Fredrik Jahrén
Fredrik Falkman
Joshua Javier

Stort grattis till er, som inte bara gjort en insats för välmåendet utan som också vunnit en träningströja! :-)


SeaSportal's Quarterly winners Q2

Summer is here and the second quarter of the year has now passed. We continue to reward new participants who has had a good start during the quarter and to raffle prizes to loyal exercisers who use SeaSportal frequently. Our idea is that persistance should pay off. For Q2, the winners below will receive a SeaSportal t-shirt in functional material. All have had at least 10 active days during the quarter. Well done!

REWARDED
New participants - Top3 active days

Novey Velez                58 days
Lovisa Ekstrand           55 days
André Haglund            48 days

RAFFLE
New participants >10 active days

Charmaine Joyce Baron
Mimmi Backman

RAFFLE 
Other participants >10 active days

Hampus Nylin
Linda Öhrbom
Fredrik Jahrén
Fredrik Falkman
Joshua Javier

Congratulation to you, who have not only invested in your well-being, but who also won a training t-shirt! :-)
Enviks årspremiär i Sjöpokalen

Postat av SeaSportal communications den 9. Jun 2022

En härlig junieftermiddag på Johannisborg Seamen’s Club i Norrköping, med besättningen på cementlastaren Envik. Iklädda sina helt nya dressar, var killarna taggade på att komma ifrån fartyget en stund för att göra resultat i Sjömansservice friidrottstävling Sjöpokalen.

Efter att ha presterat i grenarna kulstötning och stående längd- och höjdhopp avslutades friidrottstillfället med 60 meters löpning. Det var ett glatt gäng som, under ledning av kapten Björn Forsby, hejade på varandra i de olika momenten.

Starkt jobbat Envik och välkomna in i Sjöpokalen 2022!

Just nu är det bara tre lag i tabellen – Envik, Pleijel och Polfors. Finns det fler svenskflaggade fartygsbesättningar som är redo att ge dem en match i Sjöpokalen? Se tabellen här.1 Kommentar

Kvartalsvinnare Q4 / Quarterly Winners Q4

Postat av SeaSportal communications den 3. Feb 2022

Nu har kvartal 4 passerat och vi fortsätter premiera nya deltagare som kommit igång bra under kvartalet samt lotta ut priser till trogna motionärer, som använder SeaSportal frekvent. Vår tanke är att ihärdighet ska löna sig. För Q4 får nedanstående vinnare ta emot en SeaSportal-t-shirt i funktionsmaterial. Samtliga har haft minst 10 aktiva dagar under kvartalet.

Snyggt jobbat och varmt välkomna till sjöfolkets egen motionsportal!

PREMIERAS
Nya deltagare - Top3 aktiva dagar

Mari Zakariasson          58 dagar
Christoffer Andersson  43 dagar
Christian Söderström   19 dagar

UTLOTTNING
Nya deltagare >10 aktiva dagar

Alexander Lindholm
Emil Pilkrog

UTLOTTNING
Övriga deltagare >10 aktiva dagar

Mikael Åberg
Christopher Waldenberg
Andreas Rönnkvist
Patrik Sundquist
Malin Andersson


Christoffer Andersson är en av kvartalets aktivaste nykomlingar. Här skriver han några rader om sin träning: 

”Jag läser första året på sjökaptensprogrammet i Kalmar och är just nu ute på min första praktik, på Ternholm. Jag började använda SeaSportal när överstyrman Filip tipsade om det, och efter vi hade besättningsbyte så fick vi en kapten som pushade alla att träna varje dag. Det blev lite tävling mellan mig och överstyrman Elias.

Det är alltid bra att motivera varandra att träna och SeaSportal är ett bra verktyg, dels för att hålla koll på sin träning genom träningsdagboken, dels för att man kan samla poäng och tävla mot andra sjömän och som lag mot andra båtar. Jag gillar dessutom personligen de märken man kan vinna genom att man uppnått vissa distanser. Det är lättare att ha något mål att sträva mot.

Det kan ibland vara lite svårt att ta sig till gymmet men träning gör faktiskt att man blir både piggare och sover bättre, så träning ombord är väldigt bra."


Quarter 4 has now passed and we continue to reward new participants who has had a good start during the quarter and to raffle prizes to loyal exercisers who use SeaSportal frequently. Our idea is that persistance should pay off. For Q4, the winners below will receive a SeaSportal t-shirt in functional material. All have had at least 10 active days during the quarter. Well done!

REWARDED
New participants - Top3 active days

Mari Zakariasson          58 days
Christoffer Andersson  43 days
Christian Söderström   19 days

RAFFLE
New participants >10 active days

Alexander Lindholm
Emil Pilkrog

RAFFLE
Other participants >10 active days

Mikael Åberg
Christopher Waldenberg
Andreas Rönnkvist
Patrik Sundquist
Malin Andersson


Christoffer Andersson is one of our most active newcomers. Here he shares a few rows about his training:

 ”I’m studying the Master Mariner Programme in Kalmar and is currently on practical training on board Ternholm. I started using SeaSportal after a recommendation from the Chief Officer Filip. After a crew change, our Captain pushed everyone to do some exercise every day. Me and Chief Officer Elias became a bit competitive about it. It is always good to motivate each other and SeaSportal is a good tool. There you can keep track of your training, through the diary, but also collect points individually and as a team, against other seafarers and ships. I also like the idea of the medals one can win by reaching certain distances. It is easier when one has a goal to aim for.

 Sometimes it can be quite hard to go to the gym, but I feel that exercising makes me more alert and also makes me sleep better. So, training on board is very good."

Translation: Swedish Seamen's Service

Nordic Open Football Series 2021

Postat av SeaSportal communications den 10. Des 2021

Stena Scandinavica won the Nordic Open Football Series 2021

The Nordic Football Series 2021 has ended. 33 matches were played, despite the pandemic. 20 of them in Gothenburg, during the annual “24-timmars”-championship on 25 September. However, some were played in Helsinki and in the Danish town Svendborg.

In 24-timmars, the team from Stena Scandinavica had many good players, taking them to the final battle against OljOla. When the final whistle sounded, the scoring board read 6-0 in Scandinavica’s favour. It was a long time since they last won and the joy was total.

Stena Scandinavicas team in the championship 24-timmars, at Rosenhill Seamen's Center in Gothenburg.

Stena Jutlandica ended up on third place in 24-timmars, with same amount of wins and games as Stena Scandinavica – five wins in six games. This placed Jutlandica second in the Nordic Open Series, while Scandinavica won due to a higher goal difference.

The Danish team Simac 1 placed third in the Nordic Open Series, after having won three out of four games in Svendborg, 21 September. 

Congratulations to all the winners and thanks to all participants! We truly hope we can have a more normal football season next year!

You can find all results on Nordiska Fotbollsserien.
Kvartalsvinnare Q3 / Quarterly Winners Q3

Postat av SeaSportal communications den 11. Okt 2021

Nu har kvartal 3 passerat och vi fortsätter premiera nya deltagare som kommit igång bra under kvartalet samt lotta ut priser till trogna motionärer, som använder SeaSportal frekvent. Vår tanke är att ihärdighet ska löna sig. För Q3 är det nedanstående vinnare som får ta emot en SeaSportal-t-shirt i funktionsmaterial. Samtliga har haft minst 10 aktiva dagar under kvartalet.

Snyggt jobbat och varmt välkomna till sjöfolkets egen motionsportal!


PREMIERAS
Nya deltagare - Top3 aktiva dagar

Emil H                       65 dagar
Hamid BaniShoraka  64 dagar
Carl Bruce                 60 dagar

UTLOTTNING
Nya deltagare >10 aktiva dagar

Roberto Delfin
Anton Lindberg

UTLOTTNING
Övriga deltagare >10 aktiva dagar

Elias Möller
Romeo Abellana
Filip Lancing
Staffan Andrén
Fredrik Falkman


Hamid BaniShoraka är en av kvartalets vinnare. Här skriver han några rader om sin träning:

 ”Jag kände till SeaSportal tidigare; men inte att man kunde logga sina aktiviteter; och sen som grädde på moset ”tävla” med andra fartyg. Det är för mig motiverande - speciellt de dagar jag inte har sug efter träning… det är ju alltid skönt efteråt. Man blir piggare av att ta ut sig - och kan regga ett till pass i portalen! Hur ligger jag till? Hur ligger mitt fartyg till?

Jag hoppas verkligen fler börjar träna och tar hand om sig själva; det är en bra och smart investering på alla plan!"


Quarter 3 has now passed and we continue to reward new participants who has had a good start during the quarter and raffle prizes to loyal exercisers who use SeaSportal frequently. Our idea is that persistance should pay off. For Q3, the winners below will receive a SeaSportal t-shirt in functional material. All have had at least 10 active days during the quarter. Well done!


REWARDED
New participants - Top3 active days

Emil H                       65 days
Hamid BaniShoraka  64 days
Carl Bruce                 60 days

RAFFLE
New participants >10 active days

Roberto Delfin
Anton Lindberg

RAFFLE
Other participants >10 active days

Elias Möller
Romeo Abellana
Filip Lancing
Staffan Andrén
Fredrik FalkmanHamid BaniShoraka is one of the quarterly winners. Here he shares a few rows about his training: 

”I had heard about SeaSportal earlier; but I did not know how it worked - that one can keep a log of activities and also compete against other ships. For me, it is motivating - especially the days I'm not up for training... even though I enjoy the feeling after having excerised, and I get to register one more activity in my diary. How am I doing? How is my ship doing? 

I really hope more people start training and taking care of themselves; it is a good and smart investment on all levels!"  

Translation: Swedish Seamen's Service