Kvartalsvinnare Q4 / Quarterly Winners Q4

Postat av SeaSportal communications den 3. Feb 2022

Nu har kvartal 4 passerat och vi fortsätter premiera nya deltagare som kommit igång bra under kvartalet samt lotta ut priser till trogna motionärer, som använder SeaSportal frekvent. Vår tanke är att ihärdighet ska löna sig. För Q4 får nedanstående vinnare ta emot en SeaSportal-t-shirt i funktionsmaterial. Samtliga har haft minst 10 aktiva dagar under kvartalet.

Snyggt jobbat och varmt välkomna till sjöfolkets egen motionsportal!

PREMIERAS
Nya deltagare - Top3 aktiva dagar

Mari Zakariasson          58 dagar
Christoffer Andersson  43 dagar
Christian Söderström   19 dagar

UTLOTTNING
Nya deltagare >10 aktiva dagar

Alexander Lindholm
Emil Pilkrog

UTLOTTNING
Övriga deltagare >10 aktiva dagar

Mikael Åberg
Christopher Waldenberg
Andreas Rönnkvist
Patrik Sundquist
Malin Andersson


Christoffer Andersson är en av kvartalets aktivaste nykomlingar. Här skriver han några rader om sin träning: 

”Jag läser första året på sjökaptensprogrammet i Kalmar och är just nu ute på min första praktik, på Ternholm. Jag började använda SeaSportal när överstyrman Filip tipsade om det, och efter vi hade besättningsbyte så fick vi en kapten som pushade alla att träna varje dag. Det blev lite tävling mellan mig och överstyrman Elias.

Det är alltid bra att motivera varandra att träna och SeaSportal är ett bra verktyg, dels för att hålla koll på sin träning genom träningsdagboken, dels för att man kan samla poäng och tävla mot andra sjömän och som lag mot andra båtar. Jag gillar dessutom personligen de märken man kan vinna genom att man uppnått vissa distanser. Det är lättare att ha något mål att sträva mot.

Det kan ibland vara lite svårt att ta sig till gymmet men träning gör faktiskt att man blir både piggare och sover bättre, så träning ombord är väldigt bra."


Quarter 4 has now passed and we continue to reward new participants who has had a good start during the quarter and to raffle prizes to loyal exercisers who use SeaSportal frequently. Our idea is that persistance should pay off. For Q4, the winners below will receive a SeaSportal t-shirt in functional material. All have had at least 10 active days during the quarter. Well done!

REWARDED
New participants - Top3 active days

Mari Zakariasson          58 days
Christoffer Andersson  43 days
Christian Söderström   19 days

RAFFLE
New participants >10 active days

Alexander Lindholm
Emil Pilkrog

RAFFLE
Other participants >10 active days

Mikael Åberg
Christopher Waldenberg
Andreas Rönnkvist
Patrik Sundquist
Malin Andersson


Christoffer Andersson is one of our most active newcomers. Here he shares a few rows about his training:

 ”I’m studying the Master Mariner Programme in Kalmar and is currently on practical training on board Ternholm. I started using SeaSportal after a recommendation from the Chief Officer Filip. After a crew change, our Captain pushed everyone to do some exercise every day. Me and Chief Officer Elias became a bit competitive about it. It is always good to motivate each other and SeaSportal is a good tool. There you can keep track of your training, through the diary, but also collect points individually and as a team, against other seafarers and ships. I also like the idea of the medals one can win by reaching certain distances. It is easier when one has a goal to aim for.

 Sometimes it can be quite hard to go to the gym, but I feel that exercising makes me more alert and also makes me sleep better. So, training on board is very good."

Translation: Swedish Seamen's ServiceKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.