Kvartalsvinnare Q3 / Quarterly Winners Q3

Postat av SeaSportal communications den 11. Okt 2021

Nu har kvartal 3 passerat och vi fortsätter premiera nya deltagare som kommit igång bra under kvartalet samt lotta ut priser till trogna motionärer, som använder SeaSportal frekvent. Vår tanke är att ihärdighet ska löna sig. För Q3 är det nedanstående vinnare som får ta emot en SeaSportal-t-shirt i funktionsmaterial. Samtliga har haft minst 10 aktiva dagar under kvartalet.

Snyggt jobbat och varmt välkomna till sjöfolkets egen motionsportal!


PREMIERAS
Nya deltagare - Top3 aktiva dagar

Emil H                       65 dagar
Hamid BaniShoraka  64 dagar
Carl Bruce                 60 dagar

UTLOTTNING
Nya deltagare >10 aktiva dagar

Roberto Delfin
Anton Lindberg

UTLOTTNING
Övriga deltagare >10 aktiva dagar

Elias Möller
Romeo Abellana
Filip Lancing
Staffan Andrén
Fredrik Falkman


Hamid BaniShoraka är en av kvartalets vinnare. Här skriver han några rader om sin träning:

 ”Jag kände till SeaSportal tidigare; men inte att man kunde logga sina aktiviteter; och sen som grädde på moset ”tävla” med andra fartyg. Det är för mig motiverande - speciellt de dagar jag inte har sug efter träning… det är ju alltid skönt efteråt. Man blir piggare av att ta ut sig - och kan regga ett till pass i portalen! Hur ligger jag till? Hur ligger mitt fartyg till?

Jag hoppas verkligen fler börjar träna och tar hand om sig själva; det är en bra och smart investering på alla plan!"


Quarter 3 has now passed and we continue to reward new participants who has had a good start during the quarter and raffle prizes to loyal exercisers who use SeaSportal frequently. Our idea is that persistance should pay off. For Q3, the winners below will receive a SeaSportal t-shirt in functional material. All have had at least 10 active days during the quarter. Well done!


REWARDED
New participants - Top3 active days

Emil H                       65 days
Hamid BaniShoraka  64 days
Carl Bruce                 60 days

RAFFLE
New participants >10 active days

Roberto Delfin
Anton Lindberg

RAFFLE
Other participants >10 active days

Elias Möller
Romeo Abellana
Filip Lancing
Staffan Andrén
Fredrik FalkmanHamid BaniShoraka is one of the quarterly winners. Here he shares a few rows about his training: 

”I had heard about SeaSportal earlier; but I did not know how it worked - that one can keep a log of activities and also compete against other ships. For me, it is motivating - especially the days I'm not up for training... even though I enjoy the feeling after having excerised, and I get to register one more activity in my diary. How am I doing? How is my ship doing? 

I really hope more people start training and taking care of themselves; it is a good and smart investment on all levels!"  

Translation: Swedish Seamen's ServiceKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.