Ta kontroll över dina mål!

Postat av SeaSportal den 13. Mai 2019

Målinsättning är ett användbart verktyg inom träning och sport. Men liksom alla andra verktyg måste målsättningen användas korrekt för att ge de resultat du vill ha. Goda mål kan motivera och hjälpa dig att ta fram det bästa i dig själv. Å andra sidan kan dåliga mål, som hanteras felaktigt, tyckas icke-motiverande och försvåra för dig. Mycket av anledningen till att sätta mål är att ha något konkret att arbeta för.

Långsiktiga och kortsiktiga mål
För att få ut det mesta av målinställningen rekommenderas det ofta att du sätter ett långsiktigt drömmål, som att bli världsmästare eller kvalificera sig till ett mästerskap inom 5 år eller något så enkelt som att slå kollegans eller kompisens bästa tid inom en utsatt deadline. Drömmålet bör vara motiverande och ge utövaren lust att lägga ner den insats som krävs.

Därefter lägger du upp träningsplaner och anger fler kortsiktiga mål, som kommer att vara ett steg mot det långsiktiga drömmålet. De kortsiktiga målen ligger till grund för den dagliga och veckovisa träningen. Genom att nå de kortsiktiga målen bör utövaren känna att han eller hon har kommit närmare de långsiktiga målen. Det viktiga är att de kortsiktiga målen ligger inom utövarens kontroll, så att hen vet vad hen ska göra för att möta varje mål.

Brist på kontroll över målen
Ett vanligt misstag inom målet är att fastställa kortsiktiga mål där man inte har kontroll över resultatet. Det betyder att tillfälligheter, väderförhållanden, konkurrenter och andra yttre förhållanden har för stort inflytande på huruvida man når sitt mål eller ej. Kontrollen av måluppfyllelsen ligger inte längre hos utövaren själv, vilket i många fall kan göra utövaren rastlös och i värsta fall orsaka stress och dålig prestation.

En sprinter som tänkt vinna dagens 100-meterslopp kommer troligen reagera negativt när han ser Usain Bolt i startblocken bredvid honom. Om han istället har satt upp ett mål att sätta ett personligt rekord, kommer Bolts närvaro inte att påverka möjligheterna i samma utsträckning. Det blir inte svårare att sätta ett personligt rekord eftersom Bolt är där, kanske tvärtom, men det blir mycket svårare att vinna loppet!

Ändå har resultatmål en funktion
Betyder detta att man borde undvika att sätta mål för att bli världsmästare, vinna lokala konventioner eller ta medaljer i olika mästerskap? Nej, absolut inte! Sådana resultatmål kan vara mycket motiverande och hjälpa dig att komma ut och träna. Långsiktiga drömmål används ofta av idrottsutövare under visualisering, för att skapa motivation och självförtroende, genom att förutse att de blir världsmästare och når sina drömmar. Dessutom kan vissa mål för vissa utövare vara helt nödvändiga för att uppnå rätt tändningsnivå inför tävlingar.

För de flesta människor bör sådana resultatmål följas av konkreta mål, relaterade till din egen prestation och dina egna arbetsuppgifter. Det är dessa mål man arbetar efter på daglig basis, och det är utifrån dessa mål man bör utvärdera sin egen prestation. Du har inte kontroll över hur dina motståndare presterar, och därför borde det inte vara avgörande för huruvida du är nöjd med dina egna ansträngningar eller ej.

Slutsats
Använd gärna resultatmål för att skapa motivation och träningslust om det fungerar för dig. Detta gäller särskilt för långsiktiga mål. Men se till att du också ställer in mål för din egen prestation och dina egna arbetsuppgifter där du själv har kontroll över måluppfyllnaden. Utvärdera dina egna insatser baserat på hur du själv presterar, inte baserat på dina konkurrenters prestation.

//trening.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.