Sjöpokalen 

Alla friidrottsdeltagares resultat tillgodoräknas deras fartyg i Sjöpokalen genom ett poängberäkningssystem som baseras på fartygets dubbla normalbesättning. Kontakta ett ombud från Sjömansservice så kan vi organisera friidrott på kajen eller på en av våra Sjömansklubbar. Våra platsombud sköter registreringen på plats där ni tävlar så erat största jobb ombord är att få med så många som möjligt att delta i minst en av de fyra grenarna.

Alla besättningsmedlemmar som tävlar i Sjöpokalen kommer även att få sitt resultat registrerat i Svenska och Nordiska tävlingar i friidrott. 

Deltagande

Varje besättningsmedlem som varit påmönstrad minst fyra veckor i ett svenskt fartyg, fartyg med svenskar ombord eller inskriven som elev vid sjöfarts- eller sjömansutbildning får delta, liksom även sjöfolk som har semester eller vederlag.

Notera att du endast kan tävla för ett fartyg per år. Du bör därför välja ditt ordinarie fartyg och inte ett fartyg där du exempelvis bara tagit en extra vikarietur. Är du vid årets slut registrerad på fler än ett fartyg så kommer dina poäng i Sjöpokalen att tillfalla det senaste fartyget.

Tävlingsgrenar

löpning 60 meter

kula 5 kg (herrar) och 4 kg (damer)

längdhopp utan ansats 

höjdhopp utan ansats

Klassindelning

Damer och herrar

Klass I födda 1990 och senare

Klass II födda 1980 - 1989

Klass III födda 1970 - 1979

Klass IV födda 1960 - 1969

Klass V födda 1959 och tidigare

Poängberäkning

Ett fartygs poäng i Sjöpokalen beräknas genom antal deltagare samt deras individuella resultat i respektive gren i förhållande till deras klassindelning.

Endast deltagarnas bästa resultat under tävlingsperioden medräknas. Vid första deltagandet för tävlingsåret i respektive gren tillgodoräknas varje startande, förutom poäng enligt tabellen, ytterligare 100 bonuspoäng per gren upp till att hela fartygets dubbla besättning har tävlat.

När dubbelt besättningsantal deltagit i Sjöpokalen och ytterligare deltagare tävlar för fartyget (vikarier och nyanställda) så ändras bonuspoängen för dessa till 5 poäng per gren. Fartygets poäng kommer alltså att baseras på de bästa resultaten av de antal som uppgör fartygets dubbla normalbesättning samt deras bonuspoäng och de reducerade bonuspoängen för de antalet extra deltagare utövare fartygets dubbla normalbesättning.


bild: Personalen på Rosenhill tävlar i klubbmästerskapen

Våra Sjömansklubbar är alltid krattade för framgång.

Lycka till


Powered by: Bloc