Sjöpokalen - Sjöfolkets friidrottstävlingOm Sjöpokalen

Alla friidrottsdeltagares resultat tillgodoräknas deras fartyg i Sjöpokalen genom ett poängberäkningssystem som baseras på fartygets dubbla normalbesättning. Kontakta ett ombud från Sjömansservice så kan vi organisera friidrott på kajen eller på en av våra sjömansklubbar. Våra platsombud sköter registreringen på plats där ni tävlar så erat största jobb ombord är att få med så många som möjligt att delta i minst en av de fyra grenarna.

Besättningsmedlemmar som tävlar inom Sjöpokalen kommer även att få sitt resultat registrerat i Svenska och Nordiska friidrottstävlingen. 

Deltagande

Varje besättningsmedlem som varit påmönstrad minst fyra veckor i ett svenskt fartyg, fartyg med svenskar ombord eller inskriven som elev vid sjöfarts- eller sjömansutbildning får delta, liksom även sjöfolk som har semester eller vederlag.

Notera att du endast kan tävla för ett fartyg per år. Du bör därför välja ditt ordinarie fartyg och inte ett fartyg där du exempelvis bara tagit en extra vikarietur. Är du vid årets slut registrerad på fler än ett fartyg så kommer dina poäng i Sjöpokalen att tillfalla det senaste fartyget.

Tävlingsgrenar

  • Löpning 60 meter
  • Kula 5 kg (herrar) och 4 kg (damer)
  • Längdhopp utan ansats
  • Höjdhopp utan ansats

Klassindelning (damer och herrar)

Klass I födda 1993 och senare

Klass II födda 1983 - 1992

Klass III födda 1973- 1982

Klass IV födda 1963- 1972

Klass V födda 1962 och tidigare

Poängberäkning

Ett fartygs poäng i Sjöpokalen beräknas genom antal deltagare samt deras individuella resultat i respektive gren i förhållande till deras klassindelning.

Endast deltagarnas bästa resultat under tävlingsperioden medräknas. Vid första deltagandet för tävlingsåret i respektive gren tillgodoräknas varje startande, förutom poäng enligt tabellen, ytterligare 100 bonuspoäng per gren upp till att hela fartygets dubbla besättning har tävlat.

När dubbelt besättningsantal deltagit i Sjöpokalen och ytterligare deltagare tävlar för fartyget (vikarier och nyanställda) ändras bonuspoängen för dessa till 5 poäng per gren. Fartygets poäng kommer alltså att baseras på de bästa resultaten av det antal som utgör fartygets dubbla normalbesättning samt deras bonuspoäng och de reducerade bonuspoängen för det antal extra deltagare utöver fartygets dubbla normalbesättning.

Gör resultat ombord

Friidrottstävlingar och träning inför Sjöpokalen kan arrangeras ombord efter följande regler:

  • Tävlingen ombord skall försiggå i fartygets längdriktning akter ifrån riktat.
  • Kula skall stötas från på däcket målad eller kritad kastring som ska ha en inre diameter av 213 cm.
  • Längdhopp skall utföras från en på däcket vitmålad eller kritad avstampslinje. Ansatsplanka av maximalt 6 cm höjd är också tillåtet att använda.
  • Vid höjdhopp skall ribba användas.


Har ni inte möjlighet att friidrotta ombord, är våra sjömansklubbar är alltid krattade för framgång.

Lycka till!