Svenska och Nordiska tävlingar i friidrott

Friidrottstävlingar för damer och herrar i svenskt och nordiskt sjöfolksmästerskap är individuella. Dessutom inräknas samtliga tävlingsresultat in här från den svenska lagtävlingen Sjöpokalen. 

Deltagande

Varje besättningsmedlem som varit påmönstrad minst fyra veckor i ett svenskt fartyg, fartyg med svenskar ombord eller inskriven som elev vid sjöfarts- eller sjömansutbildning får delta, liksom även sjöfolk som har semester eller vederlag

Tävlingsgrenar Svenska och Nordiska sjöfolksmästare

löpning 60 meter

kula 5 kg (herrar) och 4 kg (damer) 

längdhopp utan ansats

höjdhopp utan ansats

Klassindelning

Damer och herrar

Klass I födda 1990 och senare

Klass II födda 1980 - 1989

Klass III födda 1970 - 1979

Klass IV födda 1960 - 1969

Klass V födda 1959 och tidigare

Tävlingar ombord

Friidrottstävlingar och träning inför Sjöpokalen kan arrangeras ombord efter följande regler:

- Tävlingen ombord skall försiggå i fartygets längdriktning akter ifrån riktat. 

- Kula skall stötas från på däcket målad eller kritad kastring som ska ha en inre diameter av 213 cm.

- Längdhopp skall utföras från en på däcket vitmålad eller kritad avstampslinje. Ansatsplanka av maximalt 6 cm höjd är också tillåtet att använda. 

- Vid höjdhopp skall ribba användas.

Lycka Till!bild: delar av besättningen på Atle tränar höjdhopp

Rapportering

Avhållna tävlingar och resultaten från dessa skall snarast skickas till motion@sjofartsverket.se

Bifoga gärna en bild.

Powered by: Bloc