Swimming 2024

Arrangör SeaSportal
Från 2024-01-01 till 2024-12-31

Poängsystem 2

Deltagare kan uppnå max 3 poäng på en dag och poängen till dina registrerade aktiviteter ackumuleras och summeras. Om du på samma dag registrerar en aktivitet som ger 1 poäng och en annan aktivitet som ger 3 poäng, kommer du den dagen uppnå 3 poäng.  


Poängregler

Simning
10 minuter (ger 1 poäng)
30 minuter (ger 2 poäng)
60 minuter (ger 3 poäng)